martes, 6 de agosto de 2013

Nueva Izquierda Gallega considera que los órganos competentes del PSOE deberían expulsar la Joaquín Almunia del Partido inmediatamente

Nova Esquerda Galega considera que os órganos competentes do PSOE deberían expulsar  a Joaquín Almunia do Partido de contado.

Nova Esquerda Galega afirma que o comisario Joaquín Almunia é un político incompetente, reaccionario e anti-patriota que ademais de non defender os intereses do sector naval galego dedícase a apoiar medidas que só favorecen a intereses foráneos.

Nova Esquerda Galega considera positivo que a Corporación Municipal de Vigo declare persoa non grata a Joaquín Almunia e tamén apoia que se pida a súa dimisión. Con todo, pensamos que non resulta suficiente. A aplicación das medidas defendidas por Almunia provocarán unha devastación espantosa do sector Naval vigués e industrias auxiliares por mor da devolución do 'tax lease'. Para Nova Esquerda Galega devolver as axudas deste sistema de bonificación é unha brutal temeridade.

Nova Esquerda Galega opina que os argumentos de Almunia son inadmisíbeis, desatinados, ilóxicos e non os comparte ningún militante de base do PSOE, e xa que logo non chega con pantomimas e reprobacións verbais. A dirección Federal do PSOE debería realizar as xestións oportunas para abrir un expediente sancionador ao militante Joaquín Almunia e proceder á súa inmediata expulsión do partido. Os demais son xestos oportunistas de cara a galería e pura propaganda barata destinada a enxaugar a reputación do partido de cara á opinión pública.

-o-o-o-

Nueva Izquierda Gallega considera que los órganos competentes del PSOE deberían expulsar la Joaquín Almunia del Partido inmediatamente.

Nueva Izquierda Gallega afirma que el comisario Joaquín Almunia es un político incompetente, reaccionario y anti-patriota que además de no defender los intereses del sector naval gallego se dedica a apoyar medidas que sólo favorecen a intereses foráneos.

Nueva Izquierda Gallega considera positivo que la Corporación Municipal de Vigo declare persona no grata a Joaquín Almunia y también apoya que se pida su dimisión. Con todo, pensamos que no resulta suficiente. La aplicación de las medidas defendidas por Almunia provocarán una devastación espantosa del sector Naval vigués e industrias auxiliares a causa de la devolución del 'tax lease'. Para Nueva Izquierda Gallega devolver las ayudas de este sistema de bonificación es una brutal temeridad.

Nueva Izquierda Gallega opina que los argumentos de Almunia son inadmisibles, desatinados, ilógicos y no los comparte ningún militante de base del PSOE, y ya que luego no llega con pantomimas y reprobaciones verbales. La dirección Federal del PSOE debería realizar las gestiones oportunas para abrir un expediente sancionador al militante Joaquín Almunia y proceder a su inmediata expulsión del partido. Los demás son gestos oportunistas de cara a la galería y pura propaganda barata destinada a enjuagar la reputación del partido de cara a la opinión pública.

No hay comentarios:

Publicar un comentario