domingo, 3 de junio de 2012

Manifest: Per la creació d'un espai socialista i d'un front ampli antineoliberal


MANIFEST: PER LA CREACIÓ D´UN ESPAI SOCIALISTA I D´UN FRONT AMPLI ANTINEOLIBERAL

El socialisme és el principal espai de l´esquerra en l´Estat espanyol. Tanmateix, el PSOE fa dècades que aposta pel socioliberalisme. Aquesta doctrina destrueix el treball i la dignitat de les persones per tal d´afavorir la renda i les oligarquies financeres. Ha facilitat la penetració en l´Estat espanyol dels valors competitius enfront dels cooperatius i solidaris, la privatització del patrimoni públic, el desmuntatge industrial del país i la construcció d´una Unió Europea insostenible. Aquesta doctrina constitueix una ruptura en tota regla amb el socialisme. Com a molt tard des del 2008, ha demostrat ser irreconciliable amb la justícia i la dignitat social, amb la sostenibilitat ambiental i amb el valor del treball davant la propietat del capital, la renda financera i immobiliària.

Un grup de socialistes, dones i homes, hem decidit dir "prou". Des de fa dècades estem lluitant per un canvi dins del PSOE i també des de fora d´aquest. Els nostres intents per democratitzar el Partit apostant per les eleccions primàries, facilitant la participació dels seus militants en el desenvolupament de línies polítiques o fomentant la seua incorporació als moviments socials, han sigut inútils. El PSOE s´ha convertit en una organització inservible per a avançar cap als grans objectius que haurien de donar sentit a les seues històriques sigles. El trencament de l´ordre neoliberal està provocant un inmens sofriment a la població, una pèrdua de les conquestes socials i laborals, inclús una ruptura dels grans consensos polítics de la Transició. Ni tan sols açò ha provocat un canvi estratègic dins del PSOE. Més aviat al contrari. La reforma exprés de la Constitució i l´anàlisi que fa de la crisi i de com superar-la -deixant fora els interessos i els actors que l´han provocada- faciliten una gran coalició tàcita amb la dreta. Però a canvi de seguir fermament instal·lat en l´òrbita del neoliberalisme.

Els ací sotasignants ens reclamem de la tradició socialista dels Països Catalans, d´Espanya, d´Europa i d´Amèrica Llatina. Reivindiquem el sentit de la nostra dignitat, de la nostra militància i de les nostres il·lusions. Volem entroncar amb elles, encara que som plenament conscients de la necessitat de mirar cap avant, cap al segle XXI. Ens sentim part dels moviments ecologistes, feministes, pacifistes, sindicalistes, altermundistes, dels nacionalismes d´esquerres..., i també creguem en la importància del diàleg amb les tradicions eurocomunistes, trotskistes i comunistes. Però també ens sentim part dels moviments ciutadans que han esclatat amb força els darrers anys. També nosaltres reivindiquem un canvi en les formes de fer política basat en un funcionament molt més horitzontal, en el rebuig dels mecanismes oligàrquics de funcionament polític i en l´ús de les tecnologies de la informació. Reivindiquem, a més, la construcció d´una identitat republicana compartida i al mateix temps plural en tot l´Estat a fi d´abordar la qüestió nacional.

Ha arribat el moment d´actuar. PRIMER, creant un espai polític on les tradicions, els valors i les identitats del socialisme de l´Estat espanyol -que segueix representant el gruix de l´esquerra de l´Estat- adquiresquen una veu pròpia. Proposem la creació d´un espai de convergència per a tots els grups, ciutadans i ciutadanes i organitzacions polítiques que es reclamen de dita tradició, així com per als nous impulsos ecosocialistes que ja no estan disposats a seguir acceptant que les sigles socialistes siguen utilitzades per a perpetuar l´actual ordre neoliberal. Aquest espai ja té nom: "Construint l´esquerra" i està començant a funcionar (http: //www.construyendolaizquierda.blogspot.com).

La nostra intenció no és, en cap cas, atomitzar l´esquerra. Més aviat al contrari. Perquè el SEGON dels nostres objectius és fer una contribució a la construcció d´un gran pol antineoliberal junt amb altres espais polítics que també rebutgen el neoliberalisme. Ambdós objectius van de la mà, ja que, com es pot percebre en altres països europeus, és impossible construir dit pol al marge de la tradició socialista. També reivindiquem (TERCER) una major codecisió democràtica de la ciutadania en la vida interna de les organitzacions polítiques i apostem per models oberts i assemblearis de participació. El pol antineoliberal ha de tindre un referent electoral unitari del tipus del Front de Gauche francés o Syriza a Grècia, un front on tinguen cabuda les diverses tradicions de l´esquerra antineoliberal, així com les noves que es vagen incorporant. Hauria de vincular-se estretament amb els moviments socials, reconeixent al mateix temps l´autonomia d´aquests darrers. I hauria de vincular-se també als sindicats, que s´haurien de convertir en una altra punta de llança contra el neoliberalisme.

Aquest Manifest és una crida dirigida a totes i a tots els socialistes de l´Estat espanyol, una crida per tal que participen en la construcció del referent socialista dins del gran pol antineoliberal que s´està construint en Europa, i que és l´única garantia per evitar que la crisi que estem vivint no conduesca de nou a la creació d´un ordre autoritari en el continent europeu. És una invitació feta amb la finalitat que el subscribesquen, el donen a conéixer entre els seus amics i companys i s´impliquen directament i personalment en aquest projecte, en la mesura de les seues possibilitats. El seu objectiu últim és la creació d´una societat justa i sostenible, basada en els principis de la solidaritat nacional i internacional i en la participació activa de totes i tots els ciutadans en les decisions que els afecten.

No hay comentarios:

Publicar un comentario